ورود به حساب کاربری

بازدید مقامات خارجی از خور

۲۰\۱۱\۱۳۹۸
           
              

نصف شو ازوزارت خارجه زنگ بزن بگوتن دایی علی ببخشیدبدموقع مزاحم گردیم،

غرض ازمزاحمت،
 ما به مشکل برخوردیم،
اگه واسیت زحمت نی وا این ایالان گروه دبستان بگو بیان کمک ما،
 بگتم باشه،
 من بگوتنامیگم ولی گمان نیمکنم قبول کنن،
بگوت حاله تو بگو شاید قبول کنن،
بگتم حاله مشکلتان چیه؟
 بگوتن والا مانیمدانیم وا این خارجی ها چی بکونیم،
 ایالان شما خوب واردن حاله شما اگه بشوون وزارت خارجه هرکدامتان بشوون روسیه یه دوسه تا تیرچو وتخته واسه روبارهاگیرین به پوتین دی سلام مخصوص منوبرسانین ،

جمعه گذشته طاهر سفیر بوسنی هرزگوین رابیوردی بو خور ازاین علامت جا ببوردی بو روبار،
 سفیر چیشمش به روخانه بخورد بگوت شماهاشوری میشین اونور روخانه؟ طاهرکه زبان یارو راحالیش نیمگردی، من بگوتم ماچارچنگولی میشیم،
میخواست عکس بنگینه بگوتم عکس ممنوعه،
 بگوت مگه اینجوانرژی هسته ای دارین بگوتم نه هستیش میان جیفم دره بخوری انرژی میگیری،
 یه کم لب لبو بهش هادام و بیامم میان آبادی ،

بگوت چرا کوچه هاتان یکی درمیان اسفالت کوردن؟
 بگتم ماخودمان دوست داریم میان خاک وخل را بشیم ، والا هرروز شورا میگو بهلین اسفالت کنیم ماقبول نیمکنیم، وقتی بشووم ایستگاه بدرقیش کنیم بگوت این ساختمان چیه بگوتم هتل داریم درست میکونیم واسه توریست ها،

 بگوت پس اون نگهبانی چیه؟ بگتم غریبه ها را راه نیمدیم.

 چیشمش به طبله بیخ نگهبانی بخورد بگوت خیلی شماها بیسوادین بگوتم داهانتا اوکش این یه قلبير ابادی ویشتر از صدتا دکترمهندس داره مهمان اینقدرپررو ندیبم،

من دیگه باهات بشم این ذبیح اله منصوری چپ راست زنگ میزینه میگو بیو نیمتانم این کتاب راخوب ترجمه کنم .
یادش بخیر ایال بو همیشه دوش نوبت من بوهمراه گوسند.

✍🏻 علي خاني

مطالب مرتبط

تنظیمات

درجه